ป้ายกำกับ: โรงพยาบาล

สธ. แจ้งความดำเนินคดี-เรียกค่าเสียหาย ผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในรพ.ยโสธร-อุบลราชธานี

สธ. แจ้งความดำเนินคดี-เรียกค่าเสียหาย ผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในรพ.ยโสธร-อุบลราชธานี

ประกันสังคมเผยสิทธิประกันตนเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อพิจารณาอนุมติให้ได้รับสิทธิ

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถภึงสิทธิประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง และเมื่อผู้ประกันตนได้รับการพิจารณาอนุมติให้ได้รับสิทธิ สำนักงานประกันสังคมจะส่งตัวผู้ประกันจนไปยังสถานพยาบาลที่ทำความตกลงเพื่อทำการรักษาผู้ประกันตนกรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 10 แห่ง