ป้ายกำกับ: แพทย์พยาบาล

สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติแพทย์-พยาบาลก่อนส่งไปปฏิบัติงานกิจการฮัจย์

กระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนส่งไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

สธ.มอบหมายให้กรมการแพทย์จัดทีมแพทย์พยาบาลดูแลผู้แสวงบุญในพุทธภูมิ

กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กรมการแพทย์จัดทีมแพทย์และพยาบาลไปดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับบริการในสถานพยาบาลของวัดไทย
ณ สังเวชนียสถาน สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ตามหลักโครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ ระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ