ป้ายกำกับ: อย.

อย. ระวัง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร-เสริมสมรรถภาพทางเพศ เตือนอย่าซื้อมากิน พราะอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ

อย. ระวัง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร-เสริมสมรรถภาพทางเพศ เตือนอย่าซื้อมากิน พราะอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ

อย.คัดกรองชุดตรวจป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปยังบุคคลอื่น

อย.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการคัดกรองชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี ต้องได้คุณภาพและป้องกันไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อรายใหม่