ป้ายกำกับ: หน้าแล้ง

สธ. เตรียมรับมือภัยแล้ง สำรองน้ำให้เพียงพอต่อประชาชน ในช่วงฤดูร้อน

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมรับมือกับฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากกรมอุตุคาดว่า ในปีนี้ประเทศไทยเกือบทุกภาคประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำอาจไม่เพียงพอต่อประชาชน จึงได้หาวิธีเตรียมรับมือและสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอต่อประชาชนทุกพื้นที่ จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ