ป้ายกำกับ: ฆ่าตัวตาย

กรมสุขภาพจิต พบอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ในช่วงวัยทำงานและวัยสูงอายุ พร้อมนำเสนอมาตรการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย

ปัจจุบันมีการฆ่าตัวตายกันมากขึ้นเลื่อยๆ จากการสำรวจแล้วพบว่าเกิดในช่วงวัยทำงานและวัยสูงอายุมากที่สุด ทางอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าร่วมประชุมทางไก ได้นำเสนอมาตรการเฝ้าระวังการ ฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือคนเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด