หมวดหมู่: บันเทิง

เปิดศึกครั้งใหม่ นายห้างประจักษ์ชัย โพสต์ อาม ชุติมา ยังติดสัญญาของค่าย ไม่สามารถรับงานเองได้

เรื่องยังไม่จบ นายประจักษ์ชัย โพสต์ อามชุติมา ยังติดสัญญาของค่ายเเละไม่สามารถรับงานเองได้