ผู้เขียน: ส้ม

กรม สบส. ยื่นหนังสือถึง รมว.สธ. เพื่อพิจารณาความเห็นชอบให้พยาบาลเจาะเลือดได้

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจราณาให้ความชอบใน “ร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด โดยมุ่งผลสุดท้ายเพื่อประชาชนสุขภาพดี

แพทย์แนะห้ามกินทุเรียนพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮล์ อาจทำให้เสียชีวิตได้

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยการกินทุกเรียนครั้งละ4-6 เม็ด จะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานสูงถึงไม่ควรกินร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮล์ เพราะจะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูง อยู่ในภาวะขาดน้ำ และเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้

สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติแพทย์-พยาบาลก่อนส่งไปปฏิบัติงานกิจการฮัจย์

กระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนส่งไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ประเทศญี่ปุ่นเตือน!! นักท่องเที่ยวขับรถในญี่ปุ่นต้องมีใบขับขี่สากล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นขอเตือนว่าหากนักท่องเที่ยวจะขับขี่รถในประเทศญี่ปุ่นนั้นต้องมีใบขับขี่สากลด้วย หากไม่ทำตามจะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายและถูกปรับ

อย.คัดกรองชุดตรวจป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปยังบุคคลอื่น

อย.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการคัดกรองชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี ต้องได้คุณภาพและป้องกันไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อรายใหม่

สธ.มอบหมายให้กรมการแพทย์จัดทีมแพทย์พยาบาลดูแลผู้แสวงบุญในพุทธภูมิ

กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กรมการแพทย์จัดทีมแพทย์และพยาบาลไปดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับบริการในสถานพยาบาลของวัดไทย
ณ สังเวชนียสถาน สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ตามหลักโครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ ระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ

น้องแบ๊งค์ รับเกียรติคุณบัตร “คนดีของสังคม”เก็บขยะในคลองช่วงสงกรานต์

ในขณะที่เด็กหลายคนต่างไปเล่นเล่นน้ำสงกรานต์ช่วงวันหยุด แต่น้องแบ๊งค์เด็กน้อยวัย 8 ขวบ กับทำหน้าที่คนดีของสังคมเก็บขยะในคลองแทนที่จะออกไปเล่นน้ำสงกรานต์เหมือนเด็กคนอื่นๆ

พยาการณ์อากาศ พายุฤดูร้อนในไทย วันที่ 4 เม.ย. 62 ฉบับที่ 20

เนื่องจากฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด อาจทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดฝนตก ลมกระโชกแรง ฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ ของทุกภาค ทั้งนี้บางพื้นที่ ที่มีฝนฟ้าคะนองควรระมัดระวังฟ้าผ่า หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง