ผู้เขียน: ส้ม

ประกันสังคมเผยสิทธิประโยชน์คุ้มครองผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคได้ดังกล่าว โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอใช้สิทธิการบำบัดทดแทนไต ซึ่งประกอบด้วย 1.การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2.การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร 3. การปลูกถ่ายไต

แนะควรทานแคลเซียมในปริมาณที่เหมาะสมต่อวัย

ผลการวิจัยยืนยันว่าเซลล์ของลำไส้ดูดซึมแคลเซียมได้จำกัดและควรทานในปริมาณที่เหมาะสม แต่เนื่องจากคนไทยทั่วไปรับประทานแคลเซียมไม่ถึงปริมาณที่แนะนำในแต่ละวัน การพัฒนาอาหารเสริมแคลเซียมหรือผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมที่ดูดซึมได้ดีจึงยังมีความจำเป็น เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องได้รับแคลเซียมเสริม

กรมอนามัยสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กรมอนามัยใส่ใจและได้มีการติดตามเด็กในโครงการฯ โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องและเติบโตเป็นเด็กไทยที่ดี เก่ง และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ

ประกันสังคมเผยสิทธิประกันตนเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อพิจารณาอนุมติให้ได้รับสิทธิ

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถภึงสิทธิประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง และเมื่อผู้ประกันตนได้รับการพิจารณาอนุมติให้ได้รับสิทธิ สำนักงานประกันสังคมจะส่งตัวผู้ประกันจนไปยังสถานพยาบาลที่ทำความตกลงเพื่อทำการรักษาผู้ประกันตนกรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 10 แห่ง

แพทย์เตือนหากใส่หางนางเงือกและครีบฉลามให้เด็กเล่นน้ำ ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

เนื่องจากอากาศร้อนในช่วงนี้ทำให้ผู้ปกครองพาครอบครัวไปเล่นน้ำตามสถานที่ต่างๆ สิ่งที่ควรระวังคือเด็กที่ใส่หางนางเงือกหรือครีบฉลามเพราะ
ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเพราะหางนางเงือกปิดตั้งแต่เอวลงมา และรัดขาเข้าด้วยกัน อาจลดความสามารถในการสร้างสมดุลและช่วยเหลือตนเองขณะยืนหรือว่ายน้ำอยู่ในสระได้

แพทย์เตือน 6 กลุ่มเสี่ยง!! อาจเกิดคลื่นความร้อนเพราะเหตุสภาพอากาศร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น

รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสภาพอากาศของประเทศไทยซึ่งทุกภูมิภาครวมทั้งกรุงเทพมหานคร มีอากาศร้อนเพิ่มสูงขึ้น จึงขอเตือนกลุ่มเสี่ยงเกิดโรคจากคลื่นความร้อนได้ง่าย พร้อมบอกวิธีปฐมพยาบาลเบื่องต้นเมื่อพบเห็นประชาชนเกิดอาการเพลียแดดหรืออาจกลายเป็นโรคลมแดด

กรม สบส. ยื่นหนังสือถึง รมว.สธ. เพื่อพิจารณาความเห็นชอบให้พยาบาลเจาะเลือดได้

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจราณาให้ความชอบใน “ร่างข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด โดยมุ่งผลสุดท้ายเพื่อประชาชนสุขภาพดี

แพทย์แนะห้ามกินทุเรียนพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮล์ อาจทำให้เสียชีวิตได้

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยการกินทุกเรียนครั้งละ4-6 เม็ด จะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานสูงถึงไม่ควรกินร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮล์ เพราะจะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูง อยู่ในภาวะขาดน้ำ และเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้

สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติแพทย์-พยาบาลก่อนส่งไปปฏิบัติงานกิจการฮัจย์

กระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนส่งไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ประเทศญี่ปุ่นเตือน!! นักท่องเที่ยวขับรถในญี่ปุ่นต้องมีใบขับขี่สากล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นขอเตือนว่าหากนักท่องเที่ยวจะขับขี่รถในประเทศญี่ปุ่นนั้นต้องมีใบขับขี่สากลด้วย หากไม่ทำตามจะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายและถูกปรับ