อย. ระวัง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร-เสริมสมรรถภาพทางเพศ เตือนอย่าซื้อมากิน พราะอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า อย. ได้ติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพจากประเทศออสเตรเลีย (TGA) ซึ่งแจ้งพบการปลอมปนยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ในผลิตภัณฑ์ Double Maxx D.B.M. Capsules และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และไม่ได้รับการรับรองสถานที่ผลิตจาก TGA โดยจากการตรวจสอบจากระบบทะเบียนของ อย. พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เลขสารบบ 13-1-06355-1-0003 ผลิตโดยบริษัท ธนัทเฮิร์บพาณิชย์ จำกัด จ. ปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันได้ถูกยกเลิกเลขสารบบอาหารไปแล้ว

ซึ่ง อย.ได้เคยมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทางสื่อต่าง ๆ แต่ยังคงพบการโฆษณาและจำหน่ายทางสื่อออนไลน์ จึงขอเตือนประชาชนทั้งในประเทศและผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ ระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาบริโภค เพราะอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ ยาซิลเดนาฟิล เป็นยาควบคุมพิเศษ ใช้รักษาความผิดปกติของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายและรักษาภาวะความดันโลหิตของหลอดเลือดแดงภายในปอดสูง ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา คือ หน้าแดง ตัวแดง ท้องเสีย ปวดกล้ามเนื้อ นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ กระเพาะอาหารอักเสบ และอาจรบกวนการมองเห็น

เหมียวหง่าว