สธ. เตรียมรับมือภัยแล้ง สำรองน้ำให้เพียงพอต่อประชาชน ในช่วงฤดูร้อน

 

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยเกือบทุกภาคจะ ประสบปัญหาภัยแล้ง ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงเน้นโดยเฉพาะโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร สำรองน้ำกิน น้ำใช้ ไว้ในถังน้ำของโรงพยาบาลให้เพียงพอการจัดบริการประชาชน

 

 

ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาแหล่งน้ำจืดธรรมชาติ หรือขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำมาผลิตน้ำประปาสำรองไว้ใช้ในโรงพยาบาล รวมถึงจัดมาตรการประหยัดน้ำ และ จัดทำระบบรีไซเคิลน้ำ ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อปะปา

 

จากการสำรวจพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาภัยแล้ง พบว่าได้มีการเตรียมพร้อมแล้ว เช่น โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมาได้เก็บน้ำไว้ในถังสำรองสำหรับล้างเครื่องมือแพทย์และโรงครัว ใช้ได้ 4-5 เดือน มีน้ำกรองจากบ่อบาดาลไว้สำหรับอุปโภคเพียงพอ

 

 

ข้อมูลจาก : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

เหมียวหง่าว