กรมควบคุมโรค เเนะนำวิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์กับประชาชน

ในปัจจุบันโรคมักจะมาในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางน้ำ ทางอากาศ เพราะการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมักจะละเลยถึงเรื่องความสะอาด จึงเกิดโรคต่างๆตามมา ทางด้านของกรมควบคุมโรคของออกมาเเนะนำถึงวิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ 4 วิธีดังนี้
1.ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อเกิดอาการไอจาม
2.เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย
3.ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ
4.หยุด คือ เมื่อเราป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด

กรมควบคุมโรค

ขอบคุณ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

หยง